forening karate-do galleri lankar lankar
kontakt kontakt startsidan
Välkommen - till Värnamo Shotokan Karate-Do Förenings hemsida.

De japanska kampkonsterna - BUDO - är i första hand mental träning som sker genom fysiska rörelser. Sedan kampkonsterna tagits upp i västvärlden har (tyvärr) det fysiska fått en mer framskjuten plats på bekostnad av det mentala.
Vi övar karate som en kampkonst och inte som en kampsport. Genom KARATE - DO möter vi i första hand oss själva. Vi tränar för att övervinna det egna jagets motstånd. Genom hängiven träning utvecklar utövaren ett mentalt tillstånd, FUDO-SHIN som kommer till direkt nytta i livets vardagliga händelser.
Målet med träningen är att känna större glädje över sig själv och det man presterar, både i och utanför träningslokalen.


Att träna med oss!

I vår förening möts individer och perspektiv inom ramen för Karate-träning. Vi erbjuder våra medlemmar både traditionell och nyanserad träning inom stilen Shotokan Karate. I mötet skapas möjligheten för den enskilde individen att utmana sig själv och utvecklas både mentalt och fysiskt med utgångspunk för den enskildes förutsättningar och mål.
Rekommenderad lägsta ålder, 13 år.
VI HAR INGEN BARN-TRÄNING/GRUPP!

Är du intresserad och vill prova på att träna karate med oss?
Ring Mathias på 070-522 36 05, eller maila info@varnamokarate.se.

Fortsatt stöd från Intermedics 2016, läs mer >>

Vi i Värnamo Karate-do förening är stolta och glada över ett fortsatt sponsorstöd från Intermedics i Värnamo AB!

Värnamo Karate-Do Förening tränar Kase-ha Ryu karate enligt Milo Bajraktaris tolkning. Huvudmålet är att uppnå Fudoushin,
en balans mellan inre och yttre krafter.

Denijal Azemovic, initiativtagare och grundare av företaget Intermedics i Värnamo AB är läkare med inriktning på psykiatrin.
Så här beskriver han varför han och hans företag vill stötta Värnamo Karate-do förening:

"Karate, så som den utövas i föreningen, är en kroppsvänlig och naturlig träningsform som hjälper utövaren att träna upp framför allt sitt psyke och sin mentala närvaro.
Detta åstadkoms huvudsakligen med hjälp av olika kroppsliga övningar med betoning på fysisk och psykisk balans. På det här sättet kan vem som helst som ägnar sin tid åt denna träningsform, utveckla sin förmåga att agera lugnt och balanserat även under extrem stress.
Därför är det självklart att jag i egenskap av läkare och egenföretagare vill göra allt jag kan för att hjälpa till att sprida denna kropps- och människovänliga träningsform."


Denijal Azemovic
Grundare av Intermedics i Värnamo AB samt ST-läkare, psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus.

Foto: Vitek Ronovsky från Tjeckien känner på vikten av en väl balanserad karate som utgår ifrån kroppens centra, eller "Hara" och ett stark psyke.Karate

Nyheter

VI FLYTTAR TILL NY LOKAL!!
Från och med februari månad ändrar vi våra tider och flyttar samtidigt in i ny lokal på Vråen. Aktuella tider hittar du här>>.

TRÄNA MED OSS!
Är du intresserad av att träna med oss? Kom förbi träningen och prova på. För mer info maila:info@varnamokarate.se


Värnamo Karate | Telefon: 070-522 36 05 | E-post: info@varnamokarate.se